Rejestracja

* Pole wymagane

DOMTwoje dane osobowe są przetwarzane przez Grupę Sanofi Aventis w celu umożliwienia uczestnictwa w konferencjach online, a w przypadku udzielenia zgody na takie działanie – przesyłania wiadomości e-mail zawierających treści promocyjne. Masz prawo do wglądu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu i przeniesienia danych oraz prawo do określenia wytycznych dotyczących losów Twoich danych po Twojej śmierci. Prawa te możesz wykonać za pośrednictwem formularza dostępnego tutaj.

Do celów opisanych powyżej Sanofi będzie przekazywać Twoje dane podmiotom stowarzyszonym.

SANOFI będzie przekazywać (poprzez udzielenie dostępu, wizualizacje, przechowywanie...) Twoje dane osobowe na terytorium innych jurysdykcji, w tym z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które mogą nie zostać uznane za zapewniające ten sam stopień ochrony, co jurysdykcja, w której przebywasz.

Sanofi zapewni wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych (w tym zwłaszcza odpowiednie standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską).

Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.